Skip to main content
Yerli yazılım, adından belli olduğu üzere sermaye ve teknik anlamda yerli kaynakları kullanarak geliştirilmiş yazılım anlamına gelmektedir. Sorulması gereken soru bu noktada şudur: “Gerçek yerli yazılımlar hangileri?”

Ülkemizde yerli yazılım adı altında, yurt dışı ortaklığı bulunan veya bir şekilde gelirinden yurt dışına pay verilen, bilgi ve teknik anlamda yurt dışına bağımlı bir çok firma mevcut. Bunları ayıklamak bu noktada çok önem arz etmektedir. DijitalBahçe bu anlamda %100 yerli ve tüzel kişilere ait, tamamen yerli sermaye ile 1999 ‘da kurulmuş ve hiç bir yurt dışı kurum/firma/kişi ile bağı olmayan köklü bir yazılım / bilişim kurumudur.

Yerli yazılımın doğru tespiti ve bu yerli yazılımların devamlılığının kurumsal anlamda devamı için beyin göçünün önüne geçilmesi çok kritik bir noktadır. Günümüzde yazılımcılara sunulan imkanlar, onlara verilen değer, bundan çok değil 5-10 yıllık zarfta dahi kendini gösterecektir.

Yerli yazılımların desteklenmesi, yurt dışına çıkan nakit akışının kesilmesi, yurt içi nitelikli istihdamın artması ve yerli yazılımların gelişimi ile, hatta yerli donanımların üretimi ile milli data ‘nın korunmasıda çok önemli bir noktada değerlendirilmelidir. Buna bugün en iyi örnek, Google ‘ın dünyadan topladığı veriler ile 1 hafta gibi kısa bir sürede yapay zeka sistemini bir insan ile sohbet edecek seviyede bilgi yükleyebilmesidir. Yada buna bir diğer örnek, ülkemizin sırlarının yurt dışına sızdırılması noktasında bir çok örnek mevcuttur.

Şu da unutulmamalıdır ki, bugün bizim için “ileri teknik” dediğimiz bazı kavramlar, sadece bir gün sonra çöp anlamına gelebilir. Teknolojinin bu denli hızlı ilerlediği bir dünyada, geride kalmak bir seçenek olmamalıdır. Bir çok yetenekli beyin ve mühendislik zemininde yetişmiş yetkin bireyler yazılım sektörüne katılarak yerli yazılım noktasında üretken konuma getirilmelidir.

Son söz olarak, yazılımsal gelişim zorunlu bir hale gelmiştir, ya bunu yerli firma ve sermaye ile geliştirir kullanırız yada yurt dışının bize dayatacağı çeşitli şartnamelerle ve lisanslarla satıldığı bir dünyada önümüze konana hayır diyemez duruma gelene kadar “ucuz” diyerek milli rakiplerimize sermaye aktarmaya devam ederiz.

Seçenek Büyük Türkiye ‘nin elindedir.